Cigarrvägen 13 var ett konstnärsdrivet utställningsrum i Hökarängen, verksamt från februari 2013 till juni 2015. Vi hade ett rum på 30 kvadratmeter och bestämde oss för att använda det. Vi hade ett rum och bestämde oss för att låta andra använda det. Vi ville ge plats åt många, och så långt tiden räckt till har alla som kontaktat oss fått en vecka var. Inga projektplaner eller budgetar behövdes.  En veckas frihet och en veckas totalt ansvar. Här har konstnärer själva monterat och bjudit in, finansierat och städat. Vi ville vara en plats där konstnären själv har makt att bestämma hur och vad som ska visas. Ett rum där den korta perioden och lilla ytan varit både en begränsning och en frihet. En plats för hög konstnärlig kvalitet utan ansökningsprocesser och snäva urval. Resultatet som presenteras här visar tydligt att vi tänkte rätt. Ge konstnärer utrymme, förtroende och frihet och du får konst.

Ylva Trapp

Frida Krohn

Ami Kohara

Johan Wahlgren

Maryam Fanni

Lisa Renvall

Helena Piippo Larsson

Savas Boyraz

Cigarrvägen 13 was an artist-run exhibitionspace in Hökarängen, running from February 2013 to June 2015. We had a room of 30sqm and decided to make use of it. We had a room and decided to let others make use of it. We wanted to give room to many, and as long as the calander allowed everyone that contacted us could book a week. No projectplans or budgets needed. One week of freedom and total responsibility. Here the artists did the building and the invites, they finanzed and cleaned. We wanted to be a space where the artists themselves decide how and what to show. A room where the small scale and short periods are both a limitation and a freedom. A place for high artistic quality whithout applicationperiods or narrow selections. The result presented here show that we were right to trust in other artists. Give artists space, trust and freedom and you’ll get art.